RK

Robert Krstevski

НАЈДОБРОТО ОД 2019

Explore Kriva Palanka | Истражи ја Крива Паланка

Animals | Животни

Post Page Advertisement [Top]


 EN: Retro, vintage, granularity...
I adore this style of editing photos because somehow it transmits the pure emotion of the moment. I hope you like the photos and the feelings that they transmit.

MK: Ретро, винтиџ, грануларност ...
Го обожавам овој стил на уредување на фотографии бидејќи некако ја пренесува чистата емоција на моментот. Се надевам дека ви се допаѓаат фотографиите и чувствата што ги пренесуваат тие. No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib