June 9, 2018

NEW

MK: Во оваа објава имате можност да ги погледнете фотографиите кои ги направив при мојата последна посета на Зоолошката градина во Скопје, Македонија. Јас бев потполно импресиониран од жирафите. Според мене тие се главната атракција на зоолошката градина и се надевам дека фотографиите подолу ја доловуваат грациозноста која ја поседуваат овие животни.  

EN: In this post you have an opportunity to see photos which I took during my last visit to the ZOO in Skopje, Macedonia. I was totally impressed by the giraffes. In my opinion, they are the main attraction of this zoo and I hope that the photos below capture the gracefulness that these animals possess.

МК: Од останатите животни не успеав да направам добри фотографии бидејќи повеќето од нив беа во нивните дувла.

За крај сакам да кажам дека се радувам поради фактот што наскоро ќе имаме слон во зоолошката бидејќи слоновите ми се едни од омилените животни во последно време. 

EN: I did not manage to take good photos from the rest of the animals because most of them were in their dens.

Finally, I would like to say that I am happy about the fact that soon we will have an elephant in the zoo, because elephants are one of my favorite animals lately.


                       


                                                   ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ | RELATED POSTS 

                                                          WHITE HORSES | БЕЛИ КОЊИ

                                                  


Во ЗООлошка градина Скопје | At the ZOO Skopje

Read More

May 27, 2018

White Horses | Бели коњи

Read More

Copyright © RK | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top